News

GBEV wordt Flanders Biobased Valley!

GBEV wordt Flanders Biobased Valley!

GHENT BIO-ECONOMY VALLEY ZET VERDER ZIJN SCHOUDERS ONDER DE VLAAMSE BIOGEBASEERDE ECONOMIE ALS FLANDERS BIOBASED VALLEY

Een biogebaseerde economie baseert zich niet op fossiele grondstoffen als bron voor materialen en chemicaliën, maar op hernieuwbare grondstoffen uit land- en bosbouw en meer en meer ook op de organische reststromen afkomstig uit deze sectoren of de industrie. Vlaanderen is bijzonder ambitieus wat de biogebaseerde economie betreft: tegen 2030 wil het behoren tot de meest competitieve regio’s in Europa. Flanders Biobased Valley wil hier een voortrekkersrol in spelen en het aanspreekpunt zijn voor alles wat met de biogebaseerde economie te maken heeft…

Klik hier om het persbericht als pdf te downloaden.

Anno 2016 bestaat Flanders Biobased Valley (FBBV) meer dan 10 jaar, en is in die tijd uitgegroeid tot een belangrijke clusterorganisatie die de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in Vlaanderen ondersteunt en promoot. Het werd in 2005 opgericht onder de naam Ghent Bio-Energy Valley als antwoord op de vraag van de overheid om in België biobrandstoffen te gaan produceren, en leidde uiteindelijk tot de realisatie van de Rodenhuize bioraffinaderij cluster, één van de grootste geïntegreerde productiesites voor bio-energie in Europa. Vandaag staat de Gentse regio in voor 90% van de Vlaamse biobrandstoffenproductie.

Na de opstart van de biobrandstofproductie werd het werkterrein van Ghent Bio-Energy Valley al snel uitgebreid naar alle domeinen van de biogebaseerde economie, waaronder biodetergenten, biomaterialen, biosolventen, biosmeermiddelen en bioplastics. Een eerste naamsverandering naar Ghent Bio-Economy Valley in 2013 weerspiegelde deze verbreding van het werkterrein. De oprichting van de Bio Base Europe Pilot Plant, een flexibele en polyvalente proefinstallatie voor de opschaling van biogebaseerde producten en processen, onderstreept de verdere inzet op innovatie.

Zowat tien procent van de productie van de Vlaamse industrie is vandaag reeds biogebaseerd en de verwachting is dat dit aandeel alleen maar zal stijgen in de toekomst. Een biogebaseerde economie kan een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag zoals de opwarming van het klimaat, de toenemende bevolkingsgroei en toenemende schaarste aan grondstoffen, door in te zetten op duurzame processen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Het biedt bovendien perspectieven voor verdere industriële en economische ontwikkeling via innovatieve processen en producten, met verhoogde duurzaamheid en verbeterde functionaliteiten en karakteristieken.

Flanders Biobased Valley heeft over de jaren heen ruime expertise opgebouwd in het ondersteunen van de biogebaseerde economie, via een scala aan activiteiten, waaronder het creëren van synergie tussen de partners, het bouwen van nieuwe waardeketens, het opstarten van collaboratieve projecten in onderzoek en ontwikkeling, het bepleiten van structurele en beleidsmaatregelen, en de communicatie naar het brede publiek. Flanders Biobased Valley wil verder inzetten op de creatie van nieuwe industriële clusters, naar het voorbeeld van het bioraffinaderijcluster aan het Rodenhuizedok. Momenteel wordt gewerkt aan het uitbouwen van een cluster rond gasfermentatie, waarbij afvalgas microbieel wordt omgezet in brandstoffen of duurzame chemicaliën.

Daarnaast wil Flanders Biobased Valley concreet werk maken van een aantal potentiële productieroutes die in de roadmap Industriële Biotechnologie als waardevol voor Vlaanderen werden voorgesteld, zoals de omzetting van suikers, vezelhoudende grondstoffen of afvalgassen naar biogebaseerde producten en chemicaliën. KMO’s kunnen hierbij zelfs specifiek ondersteuning krijgen via de lopende Europese projecten SuperBIO en BioBase4SME.
Voortbouwend op de eerdere realisaties in Gent wil Flanders Biobased Valley uitgroeien tot een Vlaams-brede cluster, en als zodanig ook het aanspreekpunt worden in het buitenland voor innovatie in de Vlaamse biogebaseerde economie.