News

Eu creëert kans voor bio-economie in Vlaamse-Nederlandse Deltaregio

Oost- en West-Vlaanderen en Zuidwest-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland) vormen een belangrijke regio binnen de biogebaseerde conomie. Europa trekt sinds enkele jaren geld uit voor onderzoek rond specifieke thema's, zoals klimaat en energie. Het gaat om zogenoemde kennis- en innovatie gemeenschappen (KIC's). Deze worden gecoördineerd vanuit het Europees Innovatie en Technologie Instituut (EIT). Dat is een Europees agentschap dat probeert Europa uit de crisis te helpen en banen te creëren door de krachten van Europese universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven rond bepaalde thema's te bundelen.

Vanaf 2014 is er geld voor nieuwe KIC's, onder meer voor een samenwerkingsverband rond biogebaseerde materialen. Dat is een onderwerp waar bedrijven en onderzoekscentra in de Vlaams-Nederlandse Delta mee bezig zijn. In een bio-economie worden planten en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie gebruikt voor andere toepassingen, zoals materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie. De bio-economie moet de samenleving minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en tevens zoeken naar nieuwe en duurzame oplossingen. Zo worden bijvoorbeeld stoffen uit narcissenbollen gehaald voor medicijnen tegen Alzheimer. in de tuinbouw bestaan al duurzame toepassingen om tomatenvezels te gebruiken voor onder andere verpakkingsmateriaal.

Potentie in de Deltaregio?

In de toekomst zijn allerlei nieuwe, duurzame technologieën mogelijk. Daarvoor is echter meer onderzoek nodig. Met een verwacht budget voor de kennis- en innovatiegemeenschappen van 2,4 miljard voor de periode 2014-2020 betekent dit een belangrijke economische impuls voor de bedrijven en instellingen die in de Deltaregio (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Oost- en West-Vlaanderen).

Gedeputeerde Rogier van der Sande van Zuid-Holland en Rapporteur van het Comité van de Regio's voor de bio-economie over portentie voorde regio: "Vooral de regio's in Europa zijn nodig om de bio-economie van de grond te krijgen. In het grensoverschrijdende cluster in Zuidwest-Nederland/Vlaanderen zijn slimme combinaties tussen logistiek, chemie, energie en de landbouwsector te leggen. Dit is een unieke kans in Europa, maar moet nu ook verzilverd worden" zo stelt van der Sande.

Source: Europa Decentraal - HNP